امير حسابدار
Thursday, February 05, 2004

٭
دوسال پيش که اين وبلاگ رو راه انداختم تازه ليسانس گرفته بودم و داشتم قدم در راه رسيدن به اهدافي مي گذاشتم که در دوران دانشجوئي بارها بهشون فکر کرده بودم. در طول اين دوسال هم تماما درگير انجام کارهاي اومدن به فرانسه بودم .اما از ۶ ماه پيش که رسيدم اينجا با توجه به اينکه بعد از دوسال وقفه دوباره دانشجو شده بودم درس و سمينار و انواع و اقسام مشکلات ديگه شروع شدند که ديگه وقتي براي فکر کردن روي نوشته ها( که من براي هر کدومشون حداقل دو روز توي ذهنم کار مي کردم تا تايپشون کنم) با قي نموند. خلاصه اينکه تصميم گرفتم که وبلاگم رو تعطيل کنم و اين آخرين نوشته من بعد از دوسال و ۴ماه نوشتن در اين وبلاگ است.
دل کندن از اينجا برام واقعا مشکله بخصوص با توجه به اينکه در دنياي وبلاگ فارسي دوستاني پيدا کردم که هرکدوم براي من يک گوهر اند و با اونهائي که در دسترس بودند در قرارهاي وبلاگي بهترين لحظات عمرم رو گذروندم و حتي با اينکه بعضي از اونها رو يک بار بيشتر نديدم براي من مثل دوستان بيست ساله مي مانند.
اما در مورد خواننده هام که بابت بستن وبلاگ يک معذرت خواهي بهشون بدهکارم و اميدوارم که به مهربونيشون من رو ببخشند٬ از دوستي که هنگام آفتاب سوختگي شديد صورتم بهترين پمادي که بنظرش رسيده بود برام تجويز کرد تا دوستي که يک ماه پيش از وقفه سه هفته اي ننوشتن در وبلاگم گله کرده بود.
بهر صورت هر آمدني يک رفتني داره ايشالله که قدر همديگه رو بدونيم و از بودن با هم لذت ببريم.
مخلص همه شما
امير........................................................................................

Tuesday, February 03, 2004

٭
ديديد بعضي وقتها فکر کردن به موضوعي رهاتون نمي کنه و در حال انجام هر کاري باشيد مي بينيد اي بابا نا خودآگاه داريد بهش فکر مي کنيد؟
حالا جريان از اين قراره :دو سه روزه که دارم به ترجمه اين مصرع فردوسي به فرانسه فکر مي کنم. مشکل اساسي من هم فهم اين مصرع به فارسيه يعني اينکه من نميدونم وجه اين جمله شرطي يا التزامي يعني اين « چو » همون «اگر» خودمونه يا نه ؟ اگه دقت کنيد اين جمله وجه اش اخباري و نه شرطي .
من هم آخرش رو همين استدلال٬ قالب فعل شرطي زبان فرانسه رو گرفتم اما از فعل گذشته کامل بجاي فعل شرط استفاده کردم( که در ادبيات فرانسه کار رايج يه) و شد:
Si n'éxistait pas l'Iran, il n'y aurait pas mon corps.
اما نمي دونم چرا به دلم نمي چسبه خلاصه اينکه هر نظري در اين مورد حتي اگه ترجمه اش به انگليسي هم باشه Will be Appriciated! تا بالاخره اين کابوس شيرين! دست از سر کچل بنده برداره!
(راستي ممنون از علي پيروز به خاطر اين طرح زيبا)........................................................................................

Home